ไต้หวัน ไทจง ไทเป 4วัน 3คืน

รหัสสินค้า : cnxtaiwan13

ราคา

25,900.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 25,900.00 บาท

ไต้หวัน ไทจง ไทเป 4วัน 3คืน

บินตรงจากเชียงใหม่โดยสายการบินแอร์เอเชีย

ไฮไลท์โปรแกรม

  • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว                  
  • หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น                
  • ช้อปปิ้งขึ้นตึกไทเป 101
  • วัดหลงซาน                   
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลิน

วันเดินทาง

  • 15 – 18 เม.ย. 66

ราคา ท่านละ 25,900 บาท

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *
สอบถามเพิ่มเติม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 40,495