แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นVISA+ERFS

รหัสสินค้า : ERFSTTN

ราคา

7,900.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 7,900.00 บาท

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่นVISA+ERFS

แพ็คเก็จนี้รวม

• รวมค่ายื่นวีซ่า พร้อมบริการออกใบ ERFS เพื่อใช้ประกอบการยื่นวีซ่า (วีซ่า 1 ครั้ง สามารถอยู่ได้นานสูงสุด 15 วัน)

• รวมประกันโควิด (คุ้มครองสูงสุด7 วัน) หากเดินทางมากกว่า 7 วันมีค่าบริการเพิ่มเติม

• กรุณาชำระเต็มจานวน 7,900 บาท


กรณีวีซ่าไม่ผ่าน

• กรณีวีซ่าไม่ผ่าน หักค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ 4,800 บาท

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *
สอบถามเพิ่มเติม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 40,500