ทัวร์เวียดนาม นอนบานาฮิลล์ 3วัน 2คืน

รหัสสินค้า : DAD-03

ราคา

13,888.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 13,888.00 บาท

ทัวร์เวียดนาม นอนบานาฮิลล์ 3วัน 2คืน

บินโดยสายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์


ไฮไลท์โปรแกรม

เมืองดานัง (Danang)

 • วัดหลินอึ๋ (Linh Ung Pagoda) วัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง
 • สะพานแห่งความรัก (Love Bridge) ที่คู่รักนิยมพากันมาถ่ายรูป เขียนชื่อคล้องกุญแจ
 • ช้อปปิ้ง ตลาดฮาน อิสระเลือกซื้อสินค้าหลากหลายชนิด
 • สะพานมังกร (Dragon Bridge) สะพานมังกรไฟสัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม มีความยาว 666 เมตร


เมืองฮอยอัน (HOI AN)

 • หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนหรือหมู่บ้านนอนเหนือก (Non Nuoc Village)
 • หมู่บ้านกั๊มทาน (Cam Thanh Water Coconut Village) สนุกสนานเพลิดเพลินกับการ “นั่งเรือกระด้ง”
 • ชม เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมฮอยอัน (Hoi An Ancient Town) ชมเมืองเก่าถนนสายวัฒนธรรม “ถนนตรันฝู” 
 • วัดกวางดง (Quang Dong Temple) วัดจีนสร้างขึ้นในปี 1885 เป็นที่นิยมมากราบไหว้ขอพร 
 • ชม บ้านโบราณ (Old House) บ้านโบราณหลังคาทรงกระดองปูศิลปผสมผสานที่มีอยู่มากมาย
 • ชม สะพานญี่ปุ่น (Japan Bridge) ซึ่งเป็น สะพานเก่าแก่กว่า 400 ปี สัญลักษณ์ของเมืองมรดกโลกฮอยอัน
 • เขาบานาฮิลล์ (Ba Na Hill) มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,487 เมตร พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน


วันเดินทาง

 • 12 - 14 เมษายน 2565


ราคา ท่านละ 13,888 บาท


หมายเหตุ

 • ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชำระที่สนามบินในวันเดินทาง 
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ** ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน
แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *
สอบถามเพิ่มเติม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 42,377