ทัวร์ตุรกี 8วัน 5คืน

รหัสสินค้า : Turkey Return

ราคา

39,999.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 39,999.00 บาท

Turkey Returns 8D5N

บินตรง+บินภายใน 1ขา ไม่เหนื่อย

โรงแรม 5 ดาวทุกคืน + 1 คืนโรงแรมสไตล์ถ้ำ

บินโดยสายการบิน Turkish Airlines


ไฮไลท์โปรแกรม

  • ชมบอลลูนนับ 1000 คัปปาโดเกีย
  • ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่
  • อารยธรรมโรมันตะวันออก เฮียราโพลิส
  • สุเหร่าสีฟ้า (Blue Mosque)
  • วิหารฮาเจีย โซเฟีย
  • ล่องเรือแม่น้ำบอสฟอรัส
  • ช๊อปปิ้งจุใจ ถนนทัคซิม สแควร์


วันเดินทาง ธ.ค.64 - ก.พ.65


ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท


มาตรการความปลอดภัย

- ไกด์/หัวหน้าทัวร์/คนขับ ฉีดวัคซีนครบโดสก่อนรับกรุ๊ป

- รับเฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้วเท่านั้น

- รับแค่ 15 ท่าน

- ใช้รถใหญ่40 ที่นั่ง เบาะเว้นเบาะ

- มีประกันเดินทางคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท


หมายเหตุ

อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 80 ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก 

-         ค่าตรวจ RT PCR เพื่อออกเอกสารเช็คอินตอนกลับประเทศไทย ประมาณ 35 USD

-         ค่าโรงแรมกักตัวตอนมาถึงประเทศไทย


แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *
สอบถามเพิ่มเติม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 42,377