ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 4วัน 3คืน

รหัสสินค้า : taiwanaugitra

ราคา

13,888.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 13,888.00 บาท

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป 4วัน 3คืน

บินโดยสายการบิน tiger air


ไฮไลท์โปรแกรม

  • หมู่บ้านสายรุ้ง
  • ตลาดกลางคืนไถจง
  • วัดเหวินหวู่ วัดหลงซาน
  • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา                                                
  • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
  • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  • ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง
  • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)


วันเดินทาง

  • ส.ค. - ก.ย. 66


ราคา เริ่มต้น 13,888 บาท

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *
สอบถามเพิ่มเติม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 27,145