ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน ไทเป 4วัน 3คืน บินไชน่า แอร์ไลน์

รหัสสินค้า : CITPE01

ราคา

15,888.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 15,888.00 บาท

ไต้หวัน ซุปตาร์.. ทะลุมาเลย อิอิ 4 วัน 3 คืน (บินเช้า-กลับค่ำ)


ไฮไลท์ โปรแกรม

-นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน เป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุด ดื่มดํากับธรรมชาติ ตนไม้โบราณแปลกตาและต้นไม้นานาพันธุ์

-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน”

-ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 ตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในไต้หวัน และเคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกในปี ค.ศ. 2004

-อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงเต็มไปด้วยโขดหินที่มีรูปทรงแปลกตาและงดงาม 

-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ตั้งโดดเด่นอยู่กลางจตุรัสเสรีภาพ ถูกสร้างเพื่อรำลึกและเทิดทูนถึงอดีตประธานาธิบดี เจียง ไคเช็ค 

-ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดเจียเอี้ย ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง

-ฟรี WIFI บนรถ , มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


พิเศษ!! ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน 


วันเดินทาง ส.ค. - ต.ค.63

ราคาเริ่มต้น 15,888 บาท


หมายเหตุ

-ไม่รวมค่าทิปค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 NT / ต่อท่าน / ทริป

-ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 400 บาท /ต่อท่าน /ทริป

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *
สอบถามเพิ่มเติม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 42,377