ทัวร์คุนหมิง ภูเขาหิมะเจียวจื่อ 4วัน 3คืน

รหัสสินค้า : BTKMG02KY

ราคา

10,900.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 10,900.00 บาท


.....ปิดกรุ๊ปแล้ว.....


มหัศจรรย์ KUNMING ภูเขาหิมะเจียวจื่อ ตงชวน 4วัน 3คืน


ไฮไลท์โปรแกรม

-ภูเขาหิมะเจียวจื่อ นั่งรถแบตเตอรี่ของทางอุทยาน และ นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ด้านบนของภูเขาพร้อมชมวิวทิวทัศน์

-ไร่สตรอเบอรี่ ให้ทุกท่านได้ลองชิมสตรอเบอรี่สดๆจากทางไร่ รสชาติหวานฉ่ำ 

-ชมแผ่นดินสีแดงตงชวน ภูมิประเทศเป็นทิวเขาเพาะปลูกดอกไม้และพืชผักตามแปลงต่างๆ

-ชมเมืองโบราณกวนตู้ เป็นหนึ่งในเมืองประวัติศาสตร์และมีอนุสรณ์สถานทางวัฒนธรรมมากมาย

-ซุ้มประตูม้าทองและซุ้มประตูไก่หยก ตั้งอยู่ที่จัตุรัสใจกลางเมืองคุนหมิง มีอายุร่วม 400 ปี

-ถนนคนเดินย่านจินปี้ลู่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินชอปปิงสินค้ามากมายทั้งสินค้าแบรนด์เนมทั้งของจีนและต่างประเทศ

-ลานสกีสนามหิมะ SUNAC Snow Park ให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ ที่นี่เป็นสนามสกีหิมะในร่มแห่งใหม่ล่าสุด!!


วันเดินทาง ก.ย.63 - ม.ค.64

ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท


หมายเหตุ

-ไม่รวมค่าวีซ่าจีน 1,500 บาท

-ไม่รวมค่าทิปคนขับ ไกด์ท้องถิ่น 160 หยวน / ต่อท่าน

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *
สอบถามเพิ่มเติม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 36,512