ทัวร์กัมพูชา นครวัด นครธม 3วัน 2คืน บินแอร์เอเชีย

รหัสสินค้า : BT-REP01FD

ราคา

9,999.00 บาท

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 9,999.00 บาท

มหัศจรรย์ CAMBODIA เสียมเรียบ นครวัด นครธม 3วัน 2คืน


ไฮไลท์โปรแกรม

-ล่องเรือชม โตนเลสาบ ทะเลสาบน้ำจืด ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-ชม ปราสาทบันทายศรี สร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและสลักภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมาก

-ชมปราสาทบายน สร้างขึ้นจากหินทรายและเป็นสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุ

-ชม ปราสาทตาพรหม เป็นปราสาทหินในยุคสุดท้ายของอาณาจักรขอม 

-ชม ปราสาทนครวัด สิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก 

-ช้อปปิ้ง ณ ตลาดไนท์มาร์เก็ตหรือตลาดซาจ๊ะ 


วันเดินทาง พ.ค.63

ราคาเริ่มต้น 9,999 บาท


หมายเหตุ

-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป

แบบฟอร์มสั่งซื้อ
ชื่อ *
นามสกุล *
อีเมล *
เบอร์ติดต่อ *
สอบถามเพิ่มเติม

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 36,514